C# 中的??操作符浅谈

复制代码 代码如下:

object nullObj = null; object obj = new Object(); return nullObj ?? obj; // returns obj


主要用作将一个可空类型赋值给不可空类型的简便语法

复制代码 代码如下:

int? i = null;int j = i ?? 0; // Unless i is null, initialize j to i. Else (if i is null), initialize j to 0.

0.227070s